Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Ma Lé

Địa chỉ: Xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Dinh Thị Thúc
Điện thoại: 01682598478

Email: thcsmale.dongvan@hagiang.edu.vn